+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. przekazuje w załączniku skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ORZEŁ za I kwartał 2013 roku, wraz z danymi jednostkowymi ORZEŁ S.A. za I kwartał 2013 roku.

 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Załącznik Skonsolidowany raport kwartalny – IQ 2013 r

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu