+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż z dniem 28 lutego 2014r. Spółka zakończy współpracę z Capital One Advisers Sp. z o.o. wykonującym zadania Autoryzowanego Doradcy. Umowa została rozwiązana w dniu 24 lutego br. za porozumieniem stron.
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu