+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w dniu 15 września 2020 roku rozwiązaniu uległa umowa z Cellica sp. z o.o., której przedmiotem było świadczenie usług doradczych i wspieranie Spółki w wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Akcji Serii E.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu