+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu RB nr 14/2022 ESPI z dnia 23 grudnia 2022 roku Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że na wniosek Zarządu Spółki w dniu 22 czerwca 2023 roku rozwiązana została z ING Bankiem Śląskim S.A. umowa kredytu na finansowanie planowanej inwestycji uruchomienia w zakładzie produkcyjnym w Poniatowej drugiej linii technologicznej do recyklingu zużytych opon.

Wartość przyznanego finansowania wynosić miała 4 119 000 euro, a okres kredytowania do dnia 30 czerwca 2032 roku.

Przyczyną rozwiązania umowy kredytowej było przyznanie wsparcia z NFOŚiGW stanowiącego źródło finansowania inwestycji w drugą linię technologiczną do recyklingu zużytych opon o czym Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 6/2023 ESPI w dniu 15 czerwca 2023 roku.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Grzegorz Zieliński – Prokurent