+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, że ze skutkiem na dzień 26 maja 2013 roku wypowiedział umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Produkcja nowych w skali świata wyrobów w innowacyjnym procesie recyklingu opon” w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka działanie 4.4.

 

Przyczynami wypowiedzenia Umowy są następujące fakty:

  • zmiana sytuacji na rynku granulatu – obecnie na rynku występuje nadpodaż granulatu gumowego pochodzącego z recyklingu opon. Zastosowanie nowej technologii nie gwarantuje sukcesu;
  • problemy z pozyskaniem odpowiedniej ilości surowca – sprzedaż opon nowych w ostatnich latach spadła, co przełożyło się na mniejszą ilość powstającego odpadu. Jednocześnie od 2010 roku powstało kilka nowych zakładów recyklingu opon które zwiększyły zapotrzebowanie na surowiec w postaci zużytych opon. Powoduje to problemy z pozyskaniem odpowiedniej ilości surowca;
  • rynek kapitałowy – z uwagi na trwający ogólnoświatowy kryzys finansowy trudno jest pozyskać finansowanie zewnętrzne na realizację nowych projektów inwestycyjnych.

 

W związku z powyższym realizacja projektu staje się nieefektywna z ekonomicznego punktu widzenia.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu