+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 23 października 2013 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pan Radosława Nowaka z pełnienia funkcji Członka Zarządu z przyczyn osobistych. Pan Radosław Nowak dalej pozostaje Dyrektorem Operacyjnym i zarządza Brokerem Oponiarskim.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu