+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 października 2012 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pani Haliny Orzeł z pełnienia funkcji Członka Zarządu z przyczyn osobistych.

 

Pani Halina Orzeł w dalszym ciągu będzie współpracownikiem Spółki, a jej głównym zadaniem będzie koordynacja projektów inwestycyjnych oraz dotacyjnych.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu