+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 17 lutego 2017 roku wpłynęło do Spółki oświadczanie Pana Wacława Szary o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Orzeł S.A.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1. pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu