+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 13 grudnia 2018 roku nastąpiła rejestracja w depozycie papierów wartościowych 955 obligacji na okaziciela serii E spółki Orzeł S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych kodem PLORZL000134. Podstawą prawną emisji jest uchwała Zarządu Orzeł S.A. nr 1/09/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii E.
 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu