+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż otrzymał od Rady Nadzorczej informacje o realizacji drugiego i trzeciego etapu Programu Motywacyjnego zgodnie z §2 punkt 4. Uchwały nr 4/II/2009 NWZA ORZEŁ SA. Rada Nadzorcza zaakceptowała przydział opcji na akcje w ramach drugiego okresu trwania Programu tj. 01.01.02011 – 31.12-2011, łącznie 134 tys. opcji otrzymało 22 osoby.

 

Natomiast Rada Nadzorcza ze względu na niespełnione kryteria, nie przydzieliła opcji na akcje w ramach trzeciego etapu obejmujący okres od 01.01.2012 – 30.06.2012.

 

W ramach całego Programu Motywacyjnego obejmującego lata 2010 – 2012 Rada Nadzorcza przyznała 268 tys. z 335 tys. opcji na akcje. Warunkiem przyznania akcji w cenie 1 zł, uprawnionym osobom będzie złożenie przez nich zobowiązania, że w okresie do 30.06.2013 roku nie dokonają ich zbycia (lock-up), oraz utrzyma stosunek pracy ze Spółką przez 12 miesięcy.

 

Ze względu na brak dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, realizacja Programu Motywacyjnego uzależniona jest od ponownego przyjęcia uchwały w sprawie emisji 268 tys. akcji przez WZA. Nowe akcje będą stanowiły 3,3% udziału w podwyższonym kapitale.

 

Obowiązywanie Programu Motywacyjnego w ORZEŁ S.A. w ciągu 2,5 roku miało znaczący pozytywny wpływ na zaangażowanie szerokiego grona pracowników w rozwój spółki.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu