+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za trzeci kwartał 2011 roku.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA Raport za III Q 2011r.

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu