+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do RB nr 18/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że zgodnie z otrzymanym dnia 25 sierpnia 2014 roku odpisem postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku o ogłoszeniu upadłości układowej spółki Orzeł S.A., przedmiotowe postanowienie stało się prawomocne w dniu 23 kwietnia 2014 r.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 


Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu