+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd informuje, iż na podstawie art. 371 § 4 KSH oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd w dniu 18 marca 2013r. podjął uchwałę o powołaniu Pani Haliny Orzeł na Prokurenta Spółki. Prokura została udzielona łącznie z jednym członkiem Zarządu.

 

Pani Halina Orzeł jest jednym z założycieli spółki i głównych akcjonariuszy ORZEŁ S.A. Po rezygnacji w dniu 31 października 2012 r. z funkcji Członka Zarządu, jej aktywność ograniczyła się do roli koordynatora projektu ”Ekologiczne modyfikatory asfaltu nowej generacji – badanie i rozwój technologii”. Powołanie Prokurenta związane jest z rezygnacją jednego z Członków Zarządu i ułatwi reprezentację spółki.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu