+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 9 listopada 2015 roku na mocy §15 ust. 3 Statutu Spółki, Pan Michał Staszewski powołał Panią Monikę Koszade-Rutkiewicz na Członka Zarządu Spółki.

Informacja, o której mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO dotycząca Członka Zarządu zostanie uzupełniona w najbliższym czasie.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu