+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Spółka podaje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ORZEŁ S.A. na podstawie podjętych w dniu 28 czerwca 2013 roku uchwał powołało członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w składzie:

 

1. Józef Sławomir Orzeł
2. Krzysztof Stanik
3. Wacław Szary
4. Andrzej Kępa
5. Agnieszka Brzozowiec
6. Kamil Orzeł

 

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej przedstawione zostaną na stronie Spółki www.orzelsa.com po zakończeniu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.

 
Podstawa Prawna:

 

§ 3 ust. 3 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu