+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 ust. 2 Statutu Spółki, na mocy uchwały nr 1/3/2015 podjętej w dniu 22 czerwca 2015 roku, powołała Pana Jacka Orzeł na członka Zarządu nowej kadencji Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

 

 
Podstawa Prawna:

 

 

  • 3 ust. 3 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu