+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki powołało nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Leszka Rafalskiego.

 

Życiorys zawodowy Pana Leszka Rafalskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Życiorys zawodowy_Leszek Rafalski

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu