+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 17.01.2018r. otrzymał powiadomienia, złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zbyciu znaczonego pakietu akcji Spółki ORZEŁ S.A. przez Panią Halinę Orzeł i Pana Józefa Sławomira Orzeł. Treść zawiadomień przekazujemy w załączeniu.

Powiadomienie Halina Orzeł

Powiadomienie Józef Sławomir Orzeł

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu