+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2018 roku otrzymał powiadomienie, złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zbyciu znaczonego pakietu akcji Spółki ORZEŁ S.A. przez InnoEco Sp. z o. o. z siedzibą w Poniatowej. Powiadomienie dotyczy zmiany powiadomienia opublikowanego w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku.

 

Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu.

2018 01 22 Powiadomienie InnoEco sp. z o.o.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu