+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 16.01.2022 roku otrzymał powiadomienie, złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zbyciu znaczonego pakietu akcji Spółki ORZEŁ S.A. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Zawiadomienie_zbycie_ Wacław Szary

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu