+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 20.02.2019 roku otrzymał powiadomienia, złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zbyciu znaczonego pakietu akcji Spółki ORZEŁ S.A. przez Pana Jacka Orła.

Treść zawiadomień przekazujemy w załączeniu.

Zmiana stanu posiadania akcji ORL Jacek Orzeł

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu