Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 roku otrzymał powiadomienie, złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zbyciu znaczonego pakietu akcji Spółki ORZEŁ S.A. przez InnoEco Sp. z o. o. z siedzibą w Poniatowej. Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu.

2018 01 19 Powiadomienie o zbyciu akcji

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu