Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 16 lutego 2021 roku otrzymał powiadomienie od Pana Krzysztofa Stanika o zawarciu transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Powiadomienie o transakcji_Krzysztof Stanik

Podstawa Prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu