+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2022 roku otrzymał powiadomienie o zawarciu transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Powiadomienie dotyczy zmiany powiadomienia opublikowanego w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Powiadomienie_M. Staszewski – korekta

 

Podstawa Prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu