Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku otrzymał powiadomienie od Pana Krzysztofa Stanika o zawarciu transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR. Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Powiadomienie Krzysztof Stanik

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu