+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2022 r. otrzymał powiadomienie, złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu znaczonego pakietu akcji Spółki Orzeł S.A. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Powiadomienie_art 69 M. Staszewski

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz  – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra– Członek Zarządu