+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. otrzymał powiadomienie, złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o nabyciu znaczonego pakietu akcji Spółki Orzeł S.A. przez Pana Michała Staszewskiego.

Treść zawiadomienia przekazujemy w załączeniu.

ZAWIADOMIENIE_M.STASZEWSKI

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu