+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 roku pozyskał informację o Postanowieniu Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w sprawie zmian w KRS, polegających na zmianie Akcji serii A z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz pozostałych zmianach wynikających z uchwał WZA z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Jednolity tekst Statutu Spółki znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu