+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że 15 listopada 2021 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 4 listopada 2021 roku, w  przedmiocie Wniosku o stwierdzenie wykonania przez Emitenta spółkę Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej układu zawartego z wierzycielami dnia 3 czerwca 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade- Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu