+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku, Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej informuje, iż w dniu 09 lipca 2015 roku przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych odbyła się rozprawa w sprawie zatwierdzenia układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 3 czerwca 2015 roku. W rozprawie uczestniczyli upadły oraz nadzorca sądowy, którzy zgodnie poparli wniosek o zatwierdzenie układu.  Żaden z wierzycieli nie stawił się ani nie złożył sprzeciwu przeciwko układowi. Sąd zamknął rozprawę i wyznaczył termin ogłoszenia postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu na dzień 23 lipca 2015 roku na godz. 12.00.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu