+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 30 października 2012 r. podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu „Ekologiczne modyfikatory asfaltu nowej generacji – badanie i rozwój technologii” w ramach działania 1.4 POIG „Wsparcie projektów celowych”.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8.464,3 tys. zł w tym wartość kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją Projektu wynosi 7.933,0 tys. zł Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 5.899,8 tys. zł co stanowi 74 % kosztów kwalifikowanych projektu

 

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

Głównym celem projektu badawczego jest opracowanie w ramach zaplanowanych prac B+R innowacyjnej technologii produkcji ekologicznych modyfikatorów asfaltu na bazie materiałów uzyskiwanych z recyklingu opon.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu