+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż, w dniu 23 listopada 2023 roku do Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa z KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Orzeł S.A. za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024.
Umowa została zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 i 2024 rok.

Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu