+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną z Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. umowę na realizację dostaw zużytych opon do ZPGG Poniatowa w okresie marzec-maj 2012 roku. Jest to umowa startowa, mająca na celu uwiarygodnić moce przerobowe ZPGG. Prawidłowa realizacja powyższej umowy, skutkować będzie podpisaniem aneksu na dostawy opon w kolejnych okresach.

 

W dniu dzisiejszym nastąpiła pierwsza dostawa opon zużytych z CUO w ramach podpisanej umowy.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu