+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany kontrakt z kontrahentem zagranicznym na dostawę granulatu gumowego. Podpisany kontrakt obowiązuje przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Wartość kontraktu do końca 2012 roku wynosi 856 tys. Euro. Szacowana roczna wartość zamówień w kolejnych latach wynosi nie mniej niż w roku 2012. Warunki kontraktu nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki oraz znaczący wpływ na wyniki finansowy Spółki za rok 2012.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu