+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2012 r. Spółka podpisała kolejne aneksy do kontraktu z kontrahentem zagranicznym na dostawę granulatu gumowego. Podpisane aneksy dotyczą zwiększenia wartości sprzedaży granulatu o kolejne 220 tys. Euro. Tym samym wartość podpisanego kontraktu do końca 2012 roku wynosi 1 296 tys. Euro.

 

Zarząd przypomina że niniejszy kontrakt obowiązuje przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu