+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała podpisany aneks do kontraktu z kontrahentem zagranicznym na dostawę granulatu gumowego. Podpisany aneks dotyczy zwiększenia sprzedaży granulatu o 220 tys. Euro. Tym samym wartość podpisanego kontraktu do końca 2012 roku wynosi 1 076 tys. Euro.

 

Zarząd przypomina że niniejszy kontrakt obowiązuje przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

 

Umowa została uznana za znaczącą, ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki oraz znaczący wpływ na wyniki finansowy Spółki za rok 2012.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu