+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 17 grudnia 2020 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych.

 

Podstawa prawna:

                                                                                          

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu