+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 9 marca 2017 roku, w wykonaniu zobowiązań układowych, dokonał wpłaty należności z tytułu częściowej spłaty kapitału od obligacji serii B na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, za pośrednictwem którego należności te zostaną przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy, co powinno nastąpić w dniu 10 marca 2017 roku.

Wartość częściowej spłaty kapitału jednej obligacji serii B wynosi 100,00 zł.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu