+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 29 czerwca 2020 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade- Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu