+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2019 roku, w wykonaniu zobowiązań układowych, dokonał wpłaty należności z tytułu częściowej spłaty kapitału od obligacji serii B na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, za pośrednictwem, którego należności te zostaną przekazane na rachunki poszczególnych obligatariuszy.

Wartość częściowej spłaty kapitału jednej obligacji serii B wynosi 125,00 zł.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu