+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 Emitent informuje, że w dniu 02 czerwca 2020 roku, otrzymał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” w wysokości 477 900 zł. Regulamin programu przewiduje możliwość umorzenia od 25% do 75% kwoty subwencji, w zależności od spełnienia przez beneficjenta określonych warunków. Pozostała część subwencji, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu