+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A informuje, że ze względu na opóźniający się sezon zimowej wymiany opon oraz przedłużające się negocjacje dotyczące sprzedaży nieruchomości w Ćmiłowie nastąpi opóźnienie w spłacie odsetek od obligacji serii B które zgodnie z harmonogramem powinno nastąpić 22 listopada 2013 r.

 

Zakończenie negocjacji wraz z podpisaniem aktu notarialnego nastąpi w ciągu 14 dni. Spłata zaległych odsetek nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków ze sprzedaży nieruchomości. Dzień ustalenia prawa do odsetek pozostał bez zmian, czyli był to 14 listopada 2013 r.

 

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu