+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. informuje, o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2012 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki. Przewidywany porządek obrad oraz pozostałe niezbędne informacje zamieszczono w załącznikach.

 


Podstawa prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt 1) – 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:

 

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
ORZEŁ SA: Projekty uchwał

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu