+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. niniejszym przekazuje korektę do raportu nr 8/2017 z dnia 15 maja 2017 roku.

W wyniku omyłki Emitent podał w ogłoszeniu o zwołaniu WZA będącego załącznikiem do raportu błędną datę zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

 

Treść raportu przed korektą:

 

Zarząd Orzeł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296327 działając na podstawie art. 399 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. na dzień 13 czerwca 2016 roku, godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Poniatowej ul. Przemysłowa 50 z następującym porządkiem obrad:

 

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Orzeł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296327 działając na podstawie art. 399 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku, godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Poniatowej ul. Przemysłowa 50 z następującym porządkiem obrad:

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu