+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu nr 29/2018 ESPI Zarząd informuje, iż dane informatyczne zostały odzyskane z kopii zapasowych, w związku, z czym cyberatak z dnia 12 sierpnia nie wywołał skutków w postaci trwałej utraty danych. System ERP i baza danych przywrócone zostały do stanu sprzed zdarzenia.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz  – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu