+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki odwołuje w całości prognozy na rok 2011 opublikowane w raporcie bieżącym nr 13/2010 z dnia 05.02.2010 r. Powodem odwołania prognoz jest opóźnienie uruchomienia ZPGG oraz niższe niż zakładane marże w pierwszym półroczu 2011r.
W związku z utworzeniem w dniu 1 września 2011 roku Grupy Kapitałowej, Zarząd zamierza publikować w przyszłości prognozy wyników skonsolidowanych.

 

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu