+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. niniejszym odwołuje prognozy finansowe opublikowane w raporcie bieżącym numer 45/2014 z dnia 2 października 2014 roku.

Powodem nie wykonania prognozy wyniku finansowego netto w 2015 roku było przede wszystkim ujęcie w kosztach bilansowych wydatków na prace B+R, które pierwotnie miały zakończyć się w roku 2014, a w rzeczywistości realizowane były w latach 2012-2015, co zostanie szerzej omówione w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2015 roku, który Spółka opublikuje w dniu 15 lutego 2016r.

Nowe prognozy finansowe zostaną opublikowane po zakończeniu procesu restrukturyzacji.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu