+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Spółka podaje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej na podstawie podjętych w dniu 27 czerwca 2013 roku uchwał odwołało Pana Andrzeja Kępę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej.
Podstawa Prawna:

 

§ 3 ust. 3 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu