+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB nr 5/2020 ESPI Emitent informuje, iż wniosek o wypłatę subwencji w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” został odrzucony. Emitent ustali przyczyny odrzucenia wniosku i nie wyklucza możliwości złożenia kolejnego wniosku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu