Zarząd Orzeł S.A informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 r. Spółka zależna salon-opon.com S.A. nabyła 640 szt. obligacji Orzeł S.A. serii B (ORL0814) w transakcjach zwykłych na rynku Catalyst.

 

Spółka poinformowała również, że nie wyklucza możliwości sprzedania tych obligacji przed dniem ich wykupu.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu